A A A

Droga Dulcza Wielka – Żarówka oficjalne odebrana

19.06.2023 Kategoria: Informacje


Droga Dulcza Wielka – Żarówka oficjalne odebrana. W uroczystości jej ponownego otwarcia wzięli udział mieleccy parlamentarzyści, samorządowcy wszystkich szczebli oraz miejscowa ludność.

O tym, jak ważna była i jest ta droga dla lokalnej społeczności niech świadczy fakt, że w spontaniczny, nie zaplanowany sposób sami chcieli podziękować ca jej remont, wręczając bukiet kwiatów obecnemu na uroczystości Wicewojewodzie Podkarpackiemu – Radosławowi Wiatrowi.
Droga została poddana gruntownej przebudowie, ponieważ w okresie budowy autostrady w tym rejonie (Dębica - Ropczyce ) była ona wykorzystywana, jako nieformalny skrót.

Kierowcy bardzo często ignorowali zakazy, ograniczenia dopuszczalnego tonażu, nawet wzmożone patrole policji. Jak skomentował ten proceder Starosta Mielecki - Stanisław Lonczak - droga została totalnie zniszczona, trzeba było ją budować od podstaw. Został zniszczony most. Okoliczni mieszkańcy czekali na jej odnowienie, na poprawę bezpieczeństwa ponad 10 lat.

Remont drogi zrealizowano w dwóch etapach. Poniże zestawienie pokazuje poniesione nakłady inwestycyjne, jak też wykonany zakres prac.

ETAP I - 2021

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179R klasy "L" - lokalnej DulczaWielka - Żarówka - Stara Jastrząbka w km 4+436,00 ÷ 5+150,00 w m. Dulcza Wielka oraz w km 5+168,00 ÷ 6+904,00 w m. Żarówka"

Wykonawca:
Konsorcjum firm
PBI Infrastruktura S.A. adres: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – Lider;
PBI WMB Sp. z o.o. adres ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – Partner

Wartość: 3.566.684,39 zł
w tym
Powiat: 2.800.684,39 zł w tym RFIL: 2.800.000,00 zł
Gmina Radomyśl Wielki: 766.000,00 zł

Długość całkowita 2,450 km
Długość w m. Dulcza Wielka 0,714 km
Długość w m. Żarówka 1,736 km

Przebudowa drogi polegała na:
- poszerzeniu jezdni o szerokości 5,0m do szerokości 5,5 – 6,0m
- budowie chodników w miejscach brakujących na długości:
Dulcza Wielka 0,235 km
Żarówka 0,300 km
Suma 0,535 km
- przebudowie istniejących chodników
Żarówka 0,335 km
- przebudowie odwodnienia (m. in przebudowa zjazdów, przebudowa przepustów pod koroną drogi, odmuleniu rowów, ułożeniu korytek ściekowych typu kolejowego)


ETAP II 2022-2023
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179R w km 0+000 – 3+590 i w km 6+904 – 10+232,00 w m. Dulcza Wielka i Żarówka w gm. Radomyśl Wielki z przebudową mostu na potoku Jamnica”

Wykonawca: PDM S.A. Dębica

Wartość: 17.782.230,98 zł
w tym
Powiat: 3.757.880,98 zł
Nowy Ład: 13.274.350,00 zł
Gmina Radomyśl Wielki: 750.000,00 zł

Most w m. Żarówka 1 798 393,15 zł
Roboty drogowe 15.9833.837,83 zł
Długość całkowita 6,918 km
Długość w m. Dulcza Wielka 3,590 km
Długość w m. Żarówka 3,328 km

Przebudowa drogi polegała na:
- poszerzeniu jezdni o szerokości 5,0m do szerokości 5,5 – 6,0m
- budowie chodników w miejscach brakujących na długości:
Dulcza Wielka 1,530 km
Żarówka 1,600 km
Suma 3,130 km
- przebudowie istniejących chodników
Dulcza Wielka 1,880 km
Żarówka 0,500 km
Suma 2,380 km
- przebudowie odwodnienia (m. in przebudowa zjazdów, przebudowa przepustów pod koroną drogi, odmuleniu rowów, ułożeniu korytek ściekowych typu kolejowego)