A A A

Inwestycje drogowe

20.09.2022 Kategoria: Informacje


Nie słabnie tempo inwestycji na drogach należących do Powiatu Mieleckiego. Zgodnie z zapowiedziami z początku kadencji obecnego Zarządu Powiatu Mieleckiego – infrastruktura drogowa – jej remont i modernizacja miały stać się jednym z priorytetów.


I rzeczywiście – ilość inwestycji drogowych bije pod tym względem wszystkie dotychczasowe kadencje samorządowe. Zarząd Powiatu stara się wykorzystywać do tego celu środki zewnętrzne, przy jednoczesnym współudziale w realizacji danej inwestycji samorządu lokalnego – gminy, przez której terytorium przechodzi nie tylko dana droga, ale i ciągi pieszo – rowerowe oraz przepusty i mosty na lokalnych rzekach.


Po trudnym okresie pandemii na nowo ruszyły z dającym się zauważyć impetem kolejne remonty i modernizacje drogowej infrastruktury.
Do tej pory w 2022 roku wykonano nakładki asfaltowe w gminach; Borowa na drodze Gliny Małe – Sadkowa Góra (1,65 km), Czermin na drodze Czermin – Szafranów (0,990 km), Wadowice Górne na drodze Wierzchowiny – Izbiska – Jamy (4,7 km), Tuszów Narodowy na drodze Babicha – Borki Nizińskie (1,1 km), Gawłuszowice na drodze Młodochów – Borki Nizińskie (1,2km).
W trakcie budowy jest chodnik z nakładką asfaltową w gminie Tuszów Narodowy, przy drodze powiatowej w Grochowym II (0,850 km) oraz w gminie Radomyśl Wielki, przy ulicy Piłsudskiego (200 m).


Ogłaszane są również przetargi na realizację kolejnych inwestycji. Chodzi między innymi o budowę chodnika z nakładkami asfaltowymi w gminie Przecław, przy drodze powiatowej w miejscowości Kiełków oraz w gminie Mielec przy drodze powiatowej w Złotnikach i Chrząstowie.


Ponadto planuje się budowę chodników w gminie Padew Narodowa, w miejscowości Padew Narodowa, Domacyny i Rożniaty. W gminie Tuszów Narodowy natomiast zaplanowano wykonanie chodnika przy drodze w Maliniu i drugiego - do obwodnicy od Tuszowa Narodowego i Grochowego I. Ich realizacja uzależnione jest od porozumienia w sprawie współfinansowania wykonania chodnika przez samorząd gminy.


Do mieleckiego starosty zwrócił się radny powiatu Andrzej Chrabąszcz ,,Niech Powiat Mielecki wykona połowę planowanego chodnika do obwodnicy za środki finansowe jakie miał zaplanowane na te chodniki, jeżeli gmina Tuszów Narodowy nie zgodzi się na dofinansowanie na poziomie dofinansowania innych gmin w 2022 roku do budowy chodników”.

mp