A A A

Remontują ważny most

02.04.2024 Kategoria: Informacje


Przebudowa mostu na Rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze. Nowy most dla bezpieczeństwa i wygody.

Rozpoczęła się przebudowa mostu na Rzece Zgórskiej, stanowiącej kluczowe połączenie dla mieszkańców miejscowości Podborze. Prace obejmują zarówno rozbiórkę istniejącego mostu, jak i kompleksowe działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wygody użytkowników.

Co obejmuje przebudowa?

1. Rozbiórka istniejącego mostu
Obecny most zostanie rozebrany, aby zrobić miejsce dla nowej konstrukcji. To zadanie wymaga precyzji i staranności, aby zachować bezpieczeństwo w trakcie prac.

2. Rozbiórka nawierzchni drogi na dojazdach
Prace obejmują usunięcie starej nawierzchni na podejściach do mostu. Nowa nawierzchnia zostanie ułożona, aby zapewnić płynny ruch pojazdów.

3. Wykonanie rozkopów za przyczółkami
W celu przygotowania pod fundamenty palowe, wykonane zostaną rozkopy za przyczółkami mostu.

4. Fundamenty palowe
Nowy most zostanie oparty na solidnych fundamentach palowych, aby zapewnić stabilność i wytrzymałość.

5. Korpusy przyczółków oraz skrzydła podpór
Te elementy konstrukcyjne będą stanowić podstawę mostu. Ich precyzyjne wykonanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa i trwałości.

6. Ustrój nośny z belek sprężonych
Nowy most zostanie wyposażony w nowoczesny układ nośny, który zapewni bezpieczny przejazd.

7. Izolacja płyty pomostu, krawężniki, wpusty odwodnienia
Detale takie jak izolacja płyty pomostu, krawężniki i wpusty odwodnienia zostaną starannie zrealizowane.

8. Montaż barieroporęczy, płyt uciąglających i dylatacji mostu
Elementy te zapewnią stabilność i ochronę mostu.

9. Ułożenie warstw bitumicznych na moście i dojazdach
Nowa nawierzchnia zostanie pokryta warstwami bitumicznymi, aby zapewnić trwałość i komfort jazdy.

Podstawowe parametry przebudowanego mostu:
Długość całkowita – 18,70 m, szerokość całkowita – 12,30 m, szerokość jezdni - 2x3,25 m = 6,50 m, szerokość chodników dla pieszych – 2x2,20 m,

Jak podkreśla Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak ta inwestycja ma szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności.
 Ten dotychczasowy, o konstrukcji drewnianej był już mocno wysłużony i z tego powodu był coraz bardziej niebezpieczny. Wymiana poszycia w elementach nawierzchni stanowiła na krótko poprawę stanu obiektu, a powódź przesadziła o tym, że most trzeba zastąpić nowym – solidnym rozwiązaniem. Most ten wymagał kilkukrotnej naprawy poszycia w ciągu roku. Odpadające deski z poszycia stwarzały niebezpieczeństwo dlapojazdów i osób przecodzących przez most.

Występujące powodzie pokazały, ze most jest za nisko posadowiony, bo woda uderza w w jego belki nośne. Dlatego cieszy mnie fakt, że już wkrótce ten nowy, długo oczekiwany most stanie się faktem – dodał S. Lonczak.

Prace budowlane powinny zakończyć się według firmy wykonującej remont, przed końcem czerwca.

Podczas przeglądu drogi wiodącej w kierunku mostu stwierdzono ubytek w nasypie drogi przy pobliskim potoku. Powiatowy Zarząd Dróg będzie monitorował skarpę drogi w pobliżu zakola Potoku Zgórskiego, który powoduje erozję skarpy na poboczu drogi i może stanowić zagrożenie w postaci podmycia korpusu drogowego. Jak informują okoliczni mieszkańcy podmycie z roku na rok robi się coraz bardziej inwazyjne w stosunku do nasypu drogi.

Podczas wizji lokalnej podjęto decyzję, aby wystąpić do Wód Polskich o zabezpieczenie brzegu Rzeki Zgórskiej przy drodze powiatowej.