A A A

W sobotę nieprzejezdny fragment drogi w Podleszanach

12.06.2024 Kategoria: Utrudnienia


Generalny Wykonawca PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik informuje, iż zgodnie z czasową organizacją ruchu w zakresie drogi powiatowej dla zadania Remont drogi powiatowej Nr 1 152R w km 0+007 - 5+374, km 14+325 -16+548 i km 26+967 - 27+436 m. Borowa i Czermin, Wola Mielecka, Podleszany i Przecław (nr ewid. zatwierdzonego projektu organizacji ruchu: KM.7120.1327.2023), droga od posesji Podleszany nr 40 do skrzyżowania w Podleszanach przy zakładach mięsnych Zając będzie nieprzejezdna w dniu 15.06.2024.

Obowiązujący objazd – bez zmian.

Przepraszamy za utrudnienia.