A A A

Czasowa zmiana organizacji ruchu w Podleszanach

27.05.2024 Kategoria: Utrudnienia


Generalny Wykonawca PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik informuje, iż zgodnie z czasową organizacją ruchu w zakresie drogi powiatowej dla zadania Remont drogi powiatowej Nr 1 152R w km 0+007 - 5+374, km 14+325 -16+548 i km 26+967 - 27+436 m. Borowa i Czermin, Wola Mielecka, Podleszany i Przecław (nr ewid. zatwierdzonego projektu organizacji ruchu: KM.7120.1327.2023), od posesji nr 40 w Podleszanach do Zespołu Szkół w Podleszanach, droga będzie zamknięta w dniach 27, 28 i 29.05.2024 r. (poniedziałek, wtorek, środa).

Aktualne informacje na tema utrudnień w ruchu drogowym znajdą Państwo na stronie - https://pzd.mielec.pl/utrudnienia-w-ruchu

ar