A A A

Finisz dużej inwestycji w gminie Wadowice Górne

03.10.2022 Kategoria: Informacje


Zakończyły się prace przy modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 1 163R relacji Zgórsko-Wola Wadowska.

Zadanie objęło modernizację nawierzchni jezdni w miejscowościach Jamy, Izbiska oraz Wierzchowiny na łącznej długości 4,7 kilometra. Oprócz wykonania warstw z betonu asfaltowego, zmodernizowano też przepusty pod koroną drogi, przebudowano zjazdy oraz uzupełniono pobocza.

Zadanie wykonało konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. z o.o. za kwotę 2 550 682,00 zł.

Oficjalnego odbioru drogi dokonali dziś przedstawiciele samorządów. Ten powiatowy reprezentowali: Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak, Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego Zbigniew Działowski oraz przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu na czele z dyrektorem Jackiem Krzyżewskim. Z ramienia gminy w spotkaniu udział wzięli z kolei: Wójt Gminy Wadowice Górne Michał Deptuła, Radny Gminy Wadowice Górne Dawid Węgrzyn, Sołtys Izbisk Grzegorz Lasek oraz Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Łukasz Skiba.

ms