A A A

Remont pod nadzorem

09.05.2023 Kategoria: Informacje


Zamknięcie uszkodzonego odcinka drogi Nr 1 165R w Zgórsku pokazało, jak ona jest ważną dla lokalnej społeczności, jeśli chodzi o połączenia lokalne zarówno w kierunku Mielca, jak i Radomyśla Wielkiego.

W ostatnim czasie w rejonie osuwiska trwały intensywne prace polegające na umocnieniu osuwającej się masy ziemi. Od tego czy zostaną one prawidłowo przeprowadzone, zależeć będzie trwałość zastosowanych rozwiązań. O tym, że te poprzednie nie wytrzymały próby czasu, świadczyć może rozpiętość obecnych umocnień.

Zostało ono zaprojektowane jako mało ingerujące swą formą w otoczenie. Zasadnicza jego część – konstrukcja oporowa w postaci żelbetowego oczepu o przekroju poprzecznym 40-80x200 cm. Pale fundamentowe średnicy ɸ50 cm długości 7 m i kotwy gruntowe średnicy ɸ20 cm długości 14m znajdować się będą pod powierzchnią ziemi. Zabezpieczenie konstrukcji korpusu drogowego ścianą oporową prefabrykowaną planuje się po prawej drogi, równolegle do jej osi poniżej jej powierzchni.

Trasa drogi powiatowej pozostanie niezmieniona, będzie ona służyć jak dotychczas do komunikacji pieszej i samochodowej w obrębie tej i sąsiednich miejscowości. Dodatkowo po lewej stronie jezdni o szerokości podstawowej 5,5m zaplanowany został chodnik do ruchu pieszego szerokości użytkowej 2m. Po lewej stronie jezdni zaplanowano pobocze utwardzone kruszywem o szerokości 1m.

Droga na każdym etapie renowacji tego odcinka jest nadzorowana zarówno przez zarząd Powiatu, jak i przez kierownictwo PZD Mielec.

W ostatnim czasie budowę wizytował Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak wraz ze Zbigniewem Działowskim, Członkiem Zarządu Powiatu. Na miejscu oceniono zarówno postęp prac, jak również zapoznano się z uwagami bezpośrednich wykonawców.

S. Lonczak ocenił tempo robót jako zadowalające. -Jestem tu już po raz kolejny. Uważam, że termin zakończenia naprawy tej drogi – koniec lata - nie powinien być zagrożony - dodał Starosta.

Podczas ostatniej wizyty sporo uwagi poświęcono odwodnieniu tego odcinka. Tuż za skrętem z drogi wojewódzkiej w remontowany obecnie odcinek znajduje się całkiem spore oczko wodne, które z czasem mogłoby stanowić potencjalne zagrożenie. Jak jest zabezpieczone i czy należy dokonać jeszcze korekt w robotach ziemnych, przeprowadzona została wizja lokalna,. Okazuje się że miejsce to posiada już urządzenia odwadniające, które nie powinny rzutować na trwałość obecnych umocnień terenu.