A A A

Od jutra zamknięcie drogi na odcinku Ruda – Rydzów

10.06.2024

Od wtorku 11.06.2024, od godz. 8.00 do godz. 18.00, przez cały tydzień, odcinek drogi powiatowej Nr 1 169R od kościoła w m. Ruda do m. Rydzów, będzie całkowicie zamknięty ze względu na układanie nawierzchni bitumicznej.

Zamknięcie drogi ma związek z realizowaną w tym miejscu inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany - Ruda – Zasów w km 0+300 – 1+000, 7+220 - 9+780 i 12+500 – 13+740 polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda i Dąbrówka Wisłocka”. Prace wykonuje firma F.H.U. "INWEST BRUK" s.c. Agata i Jarosław Boroński - Partner Konsorcjum.

Przepraszamy za utrudnienia.